Cenové nabídky reprezentují Vaše produkty nebo služby a také ceny za které je nabízíte Vaším zákazníkům. V online aplikaci AGY CRM je možné vytvářet přehledné cenové nabídky. Při vytváření nabídek je k dispozici katalog produktů, pomocí kterého si ulehčíte práci s vytvářením seznamu produktů nebo služeb. Každá nabídka by správně mněla být přiřazena jedné obchodní příležitosti. Cenovou nabídku je také možné s obchodní příležitosti i synchronizovat. Pokud se tedy při synchronizované nabídce s příležitosti změní cena, zmení se také suma v obchodní příležitosti.

Nově Vám CRM aplikace umožňuje přidávaní a formátování rozšířených poznámek nad položky a také pod položky nabídky. Tento rozšířený popis je možné editovat pomocí malého WISIWIG editoru.

Cenové nabídky s rozšířeným popisem


Cenovou nabídku před tiskem je možné si prohlédnout v přímo v prohlížeči, nebo ji můžete také přímo stáhnout ve formě PDF souboru na Váš disk. Stažený PDF soubor je exportovaný podle ISO standardu PDF/A, který je vhodný ředevším pro archivaci dokumentů na delší období.


Vytvořena cenová nabídka


 

Vyzkoušet CRM zdarma