Uživatelská oprávnění určují, do kterých sekcí mají uživatelé přístup. Pokud si nepřejete, aby některý uživatel viděl sekci fakturace, jednoduše mu ji zakážete. Dalším příkladem může být případ, kdy chcete svému zaměstnanci povolit pouze zobrazení seznamu a detailů zákazníků, za které je odpovědný, ale nepřejete si, aby je mohl upravovat. V systému AGY CRM je možné nastavit i takovou kombinaci oprávnění. Pro podrobnější informace o nastavení si přečtěte tento článek.

Nastavení oprávnění jsou dostupná pouze hlavnímu administrátorovi (uživateli, který zaregistroval firemní účet) v sekci zaměstnanci. Položky seznamu zaměstnanců obsahují tlačítko "oprávnění".


Uživatelská oprávnění


Příklad 1: Chcete, aby měl Váš zaměstnanec přístup pouze k těm zákazníkům, ke kterým je přiřazen jako odpovědný zaměstnanec a také ke kontaktním osobám vlastních zákazníků. Podmínkou je možnost zobrazit seznam a detail pouze vlastních zákazníků a kontaktních osob. Nemůže však přidávat nové zákazníky ani kontaktní osoby. Zároveň chcete, aby měl plný přístup ke vlastním aktivitám. Může tedy zobrazovat, upravovat i přidávat vlastní aktivity. Do ostatních sekcí má uživatel přístup zakázán.


Nastavení 1:

 • Nástěnka: Omezíme zobrazení informací na nástěnce jenom na vlastní aktivity. (Aktivity, u kterých je zaměstnanec přiřazený jako odpovědný.)
 • Zákazníci a kontakty: Pro seznam a detail nastavíme "Zobrazit vlastní". Pro přidávaní nastavíme "Nepřidávat" a pro úpravu a odstranění nastavíme "Neupravovat". Zaměstnanec má nyní přístup pouze k zobrazení vlastních zákazníků a ke kontaktům pouze těchto zákazníků.
 • Kalendář: Pro zobrazení aktivit zvolíme pouze "Povolit". Omezení zobrazení aktivit v kalendáři pouze na vlastní je závislé na nastavení pro sekci Aktivity.
 • Aktivity: Pro seznam a detail nastavíme "Zobrazit vlastní". Pro přidávaní nastavíme "Přidávat vlastní" a pro úpravu a odstranění nastavíme "Upravovat vlastní".

Uživatelská oprávnění 1


Příklad 2: Vašemu zaměstnanci chcete povolit plný přístup do sekcí zákazníci a kontakty. Dále mu chcete umožnit zobrazit, přidávat a upravovat pouze vlastní záznamy pro sekce: aktivity, obchodní příležitosti, cenové nabídky a objednávky. Také mu chcete zakázat jakýkoliv přístup do sekcí faktury, reporty a zaměstnanci. Svému zaměstnanci chcete povolit zobrazení produktů, ale zároveň chcete, aby zaměstnanec nemohl produkty upravovat ani přidávat. Může také prohlížet všechny dokumenty, ale přidávat a upravovat může pouze vlastní (u nichž je přiřazen jako vlastník).


Nastavení 2:

 • Nástěnka: Omezíme zobrazení informací na nástěnce jenom na vlastní aktivity. Aktivity, ke kterým je zaměstnanec přiřazen jako odpovědný. Stejně jako v předešlém příkladu.
 • Zákazníci a kontakty: Pro seznam a detail nastavíme "Zobrazit všechno". Pro přidávaní nastavíme "Přidávat všechno" a pro úpravu a odstranění nastavíme "Upravovat všechno".
 • Kalendář: Pro zobrazení aktivit zvolíme pouze "Povolit". Omezení zobrazení aktivit v kalendáři pouze na vlastní je závislé na nastavení pro sekci Aktivity.
 • Aktivity, Obchodní příležitosti, Cenové nabídky, Objednávky: Pro seznam a detail nastavíme "Zobrazit vlastní". Pro přidávaní nastavíme "Přidávat vlastní" a pro úpravu a odstranění nastavíme "Upravovat vlastní".
 • Faktury, Reporty, Zaměstnanci: Pro celou sekci zvolíme pouze "Zakázat". Zaměstnanci se tyto sekce vůbec nezobrazí.
 • Produkty: Pro seznam a detail nastavíme "Zobrazit všechno". Pro přidávaní nastavíme "Nepřidávat" a pro úpravu a odstranění nastavíme "Neupravovat".
 • Dokumenty: Pro seznam a detail nastavíme "Zobrazit všechno". Pro přidávaní nastavíme "Přidávat vlastní" a pro úpravu a odstranění nastavíme "Upravovat vlastní".

Uživatelská oprávnění 2

 

Vyzkoušet CRM zdarma