Kontaktní osoby lze přiřadit ke každému zákazníkovi (pokud pod pojmem zákazník je myslena firma nebo podnikatelský subjekt). Po rozkliknutí detailu zákazníka máte možnost zobrazit seznam kontaktních osob přiřazených zákazníkovi ve kterém jsou i přímo uvedeny všechny důležité informace ke kontaktní osobě, jako například jméno, příjmení, telefonní číslo, nebo e-mailová adresa.

Datail kontaktní osoby

Poznejte detaily o každém vašem kontaktu

Podobně jako u evidence zákazníků, tak i při kontaktních osobách je možné po rozklinutí detailu vidět krátké poznámky k dané osobě, nebo také přehled naplánovaných a realizovaných aktivit. Ke každé kontaktní osobě můžete přiřadit aktivity, obchodní příležitosti, nebo nahrát dokumenty.

Podívejte se na videonávod, jak přidat nebo upravit kontaktní osobu