Úspěšný prodejce se rychle poučí ze svých chyb a posílí to co funguje dobře. K tomu, aby si prodejce uvědomil, o které chyby vlastně jde a co brzdí jeho prodej. Musí identifikovat úzká místa v prodeji (angl. bottlecks).

Ve zkratce, pokud prodáváte zboží nebo poskytujete služby, měli byste vědět co je zdrojem platících, spokojených zákazníků a úspěšných zakázek. Také byste měli ale vědět proč některé zakázky nevyšly a proč někteří zákazníci nejsou spokojeni. Na grafu níže můžete vidět úspěšnost prodeje za jednotlivé měsíce, ale také to o kolik jste přišli.

Reporty - Obchodní příležitosti a vývoj prodeje

Ano, pokud máte malý počet (do deseti) zákazníků takové informace si v pohodě zapamatujete, ale pokud má Vaše firma desítky, stovky, případně až tisíce zákazníků, potřebujete si tyto informace někde evidovat. Také potřebujete vidět souhrnné infomace o úspěšných zakázkách (vyhraných obchodních příležitostech) a io těch neúspěšných (prohraných obchodních příležitostech). Na grafu níže vidíte objem financí, o které jste potenciálně přišli. Nejvíce zakázek bylo neúspěšných z důvodu dlouhého času dodání.

Reporty - analýza důvodů neúspěchu

CRM systém vám pomůže s evidencí těchto informací. U obchodní příležitosti je možné zvolit její zdroj. Zdrojem může být například doporučení od dřívějšími zákazníka, partnera, přímý telefonický hovor, reklamní e-mail, nebo reklamní kampaň. V případě úspěšného obchodu jste schopni v reportech odfiltrovat to, ze kterých zdrojů pocházejí úspěšné nebo neúspěšné obchody. V případě neúspěšného obchodu je třeba zaevidovat, jaký byl důvod neúspěchu , například vysoká cena, dlouhá doba dodání, nebo odbornost personálu. Když si všechny tyto informace shrnete, naučíte se pracovat s reporty a v pravidelných intervalech budete tyto reporty sledovat, ušetří vám to spoustu času, peněz a hlavně to nakopne Váš byznys novým směrem.


Vyzkoušet CRM zdarma