Od 25. května začne platit evropská směrnice na ochranu osobních údajů GDPR (General Data Protection Regulation). Tato směrnice rozšiřuje práva a povinnosti pro ochranu osobních údajú. Nařízení cíli hlavně na ty, kteří obchodují s osobními údaji. Kromě sepsání podmínek pro ochranu osobních údajů, přibudou subjektům i některé další povinnosti.

Osoba, jejíž osobní údaje zpracováváte má podle směrnice GDPR i tato práva:

  • právo být zapomenut
  • právo na přenos údajů
  • právo na souhlas se zpracováním osobních údajů
  • právo na omezení zpracování osobních údajů
  • právo na zodpovědnost a transparentnost při nakládání s osobními údaji
  • právo bezpečnost osobních údajů

Nová funcionalita v aplikaci AGY CRM Vám ulehčí být v souladu s GDPR.

V detailu kontaktní osoby přibudla nová karta "OSOBNÍ ÚDAJE". Tato karta obsahuje nezbytné funkce pro evidenci právních titulů a manipulaci s osobními údaji kontkatných osob.

  • Právni tituly a účel evidence: Pro evidenci osobních údajů, musíte mít důvod. V kontextu GDPR se taktéto důvody nazývají právními tituly. GDPR definuje 6 právních titulů. Při každé kontaktní osobě máte možnost výběru právního titulu, podrobnější popis právního titulu a časový horizont v němž je zvolený právny titul platný. GDPR říká, že osobní údaje by měly být evidovány na nezbytně dlouhou dobu.
  • EXPORT (CSV): Osoba jejíž údaje evidujete má právo požádat o tyto údaje ve strojově zpracovatelné formě. Aplikace AGY CRM vám umožní exportovat osobní údaje ve formátu CSV.
  • Anonymizace: Každá osoba má právo být zapomenuta. V případě, že nechcete odstranit entitu "Kontaktní osoba" jako celek, máte možnost kontaktní osobu anonymizovat. Pokud tak učiníte, kontakt bude odpojen od zákazníka. Jméno příjmení budou nahrazeny řetězcem "anonym".

Uživatelská oprávnění 1


Odkaz na naše Podmínky ochrany osobních údajů

 

Vyzkoušet CRM zdarma