1) Cenové nabídky tvoří součást image vaší firmy, produktů nebo služeb. V online CRM aplikaci AGY CRM je možné vytvářet přehledné a atraktivní cenové nabídky nebo objednávky. Při vytváření nabídek je k dispozici katalog produktů, pomocí kterého si ulehčíte práci s vytvářením seznamu produktů nebo služeb. Pro vytvoření cenové nabídky stiskněte tlačítko nabídky v hlavním menu. Po stisknutí tlačítka přidat můžete přidat cenovou nabídku. Také je možné k nabídce přidat stav - přijata, zamítnuta a podobně .Pro vytištění nabídky vyberte jazyk v jakém chcete aby byla nabídka vytištěna.

Detail zakaznika

Detail zakaznika

Dole v přidání cenové nabídky můžete přidávat i produkt z katalogu,

Detail zakaznika

nebo novou položku.

Detail zakaznika

2) Každá nabídka by správně měla být přiřazena jedné obchodní příležitosti. K tomu vám pomůže automatické vytvoření obchodní příležitosti při vytvoření, nebo při kopírování cenové nabídky. Cenovou nabídku je také možné s obchodní příležitosti i synchronizovat. Pokud se tedy při synchronizované nabídce s příležitosti změní cena, zmení se také suma v obchodní příležitosti.

Detail zakaznika

3) Cenovou nabídku máte možnost stáhnout a vytisknout.
Rozšířené poznámky cenové nabídky Vám umožní přidat formátovaný text a také nahrávat vlastní obrázky.

Detail cenové nabídky