Cenové nabídky tvoří součást image vaší firmy, produktů nebo služeb. V online CRM aplikaci AGY CRM je možné vytvářet přehledné a atraktivní cenové nabídky nebo objednávky. Při vytváření nabídek je k dispozici katalog produktů, pomocí kterého si ulehčíte práci s vytvářením seznamu produktů nebo služeb.

Součást obchodní příležitosti

Každá nabídka by správně měla být přiřazena jedné obchodní příležitosti. K tomu vám pomůže automatické vytvoření obchodní příležitosti při vytvoření, nebo při kopírování cenové nabídky. Cenovou nabídku je také možné s obchodní příležitosti i synchronizovat. Pokud se tedy při synchronizované nabídce s příležitosti změní cena, zmení se také suma v obchodní příležitosti.

Detail a tisk cenové nabídky nebo objednávky

Cenovou nabídku máte možnost stáhnout a vytisknout.
Rozšířené poznámky cenové nabídky Vám umožní přidat formátovaný text a také nahrávat vlastní obrázky.

Detail cenové nabídky